Účetnictví

 • kontrola náležitostí účetních dokladů a jejich daňová účinnost
 • konzultace náročnějších účetních a daňových případů
 • zpracování a zaúčtování předaných účetních dokladů
 • vedení knihy závazků, pohledávek a všech zákonem určených evidencí
 • pravidelné informace o výsledku hospodaření
 • kontrola či nastavení systému oběhu dokladů
 • zpracování vnitřních firemních předpisů
 • kontrola cestovních náhrad a benefitů
 • evidence majetku
 • zpracování DPH, souhrnných hlášení, elektronická podání
 • optimalizace daňového základu
 • roční účetní závěrka, tisk povinných sestav
 • zpracování daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh
 • sestavení přiznání k silniční dani, stanovení záloh a upozorňování na jejich splatnost
 • příprava podkladů ke kontrole, zastupování na úřadech

Daňová evidence

 • kontrola daňově uznatelných dokladů
 • konzultace náročnějších daňových případů
 • zaevidování – zaúčtování dokladů
 • vedení knihy závazků a pohledávek
 • evidence majetku
 • zpracování DPH, souhrnných hlášení a jejich elektronické podání
 • sestavení přiznání k silniční dani, stanovení záloh
 • roční účetní závěrka, tisky povinných sestav
 • zpracování přiznání k dani z příjmů fyzických osob, podání na FÚ
 • zpracování Přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • příprava podkladů ke kontrole
 • zastupování na úřadech a při kontrolách
 • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta

Mzdy

 • konzultace v pracovněprávních předpisech
 • sepsání pracovních smluv, dotační program
 • přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • výpočet mezd a odvodů, vyhotovení příkazů na odvody a mzdy
 • tisk výplatních pásek a povinných sestav
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a ČSSZ, jejich podání
 • zápočtové listy, potvrzení o výši příjmů zaměstnanců
 • mzdové listy, výpočet úrazového pojištění
 • roční zúčtování daní zaměstnanců
 • roční vyúčtování daně z příjmů za závislé činnosti a funkčních požitků
 • evidenční listy důchodového pojištění
 • zastupování při kontrolách, komunikace s úřady

Další služby dle domluvy

 • fakturace dle požadavků klienta
 • zajištění obchodní korespondence
 • statistické výkazy
 • podklady pro úvěry
 • finanční analýzy hospodaření
 • služby virtuální asistentky

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé
období a účetní sestavy přehledně uspořádané v papírové či elektronické podobě
(účetní deník, hlavní kniha, seznam pohledávek a závazků, roční účetní závěrka,
daňová přiznání atd.)